VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig att tydliggöra nuläge och möjliggör förflyttning till önskat läge genom lärande, reflektion och tillämpning.

Med utgångspunkt i dina utmaningar anpassar vi våra insatser med de tjänster och verktyg som krävs för att uppnå önskade lösningar. Vi arbetar med fokus på individen och praktisk ledar-/medarbetarutveckling.  Coachning och handledning ger förutsättning för förståelse, reflektion och beteendeförändringar som leder till framgång i verksamheten.

För att insatsen ska bli långsiktigt hållbar och framgångsrik ger vi dig verktyg för att äga/driva processen själv och/eller utbildar dialog-/processledare hos dig som uppdragsgivare. Vi stöder dig med med checklistor, lathundar och stöd-/web-/handledarmaterial och finns också med och leder och/eller understödjer arbetet i önskad omfattning.

Kontakta oss för en genomlysning av er verksamhet där vi identifierar framgångsfaktorer och ger förslag på insatser.

Kulturell kompetens - CQ

Läs mer

Hållbarhetsresan

Läs mer

Värdegrundsspelet

Läs mer

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden är framgångsrika för dig?

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

KONTAKT

TJÄNSTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAKT

Kulturmätning - CTT

Läs mer

Likabehandling och jämlikhet

Läs mer

Värderingsresan

Läs mer

Utvecklas med #helhetskommunikation

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33