HÅLLBARHETSRESAN

Hållbarhetsresan tar dig från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar. Seminarierna ger kunskap om globala och lokala regelverk inom hållbar utveckling, verktyg för att öka din medvetenhet och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar genom lärande, reflektion och tillämpning.

Seminarierna hålls som öppna utbildningar och kan anpassas för din specifika verksamhet vid önskemål.

Kontakta oss för att komma igång.

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden är framgångsrika för dig?

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

KONTAKT

TJÄNSTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAKT

Utvecklas med #helhetskommunikation

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33