HELHETSKOMMUNIKATION

Vår passion är att göra individer, grupper och organisationer hållbara och framgångsrika.    

Vi möjliggör utveckling och förflyttning till önskat läge genom lärande, reflektion och tillämpning.  

Vi utvecklar individer, grupper, organisationer och skapar värdegemenskap, hållbarhet och framgång som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter.

Med utgångspunkt i individen och anpassad ledar-/medarbetarutveckling och handledning/coachning skapar vi lärande och reflektion i samtal samt tar med och tillämpar uppgifter i vardagen som vi håller igång till det sker förändring.

Våra insatser har utgångspunkt i värderingar, hållbarhet och personligt ledarskap och skapar långsiktigt hållbar samhällsutveckling och företagskulturer som inkluderar mångfald samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi kallar vårt arbetssätt för beteendebaserat värdegrundsarbete.

VÅRA MEDARBETARE

Vi på Helhetskommunikation är verksamhetsutvecklare, strategi-, organisations- och HR-konsulter med lång erfarenhet.  

Med utgångspunkt i beteendebaserat värdegrundsarbete integrerar vi värderingar i strategier, attityder och beteenden tillsammans med dig och dina medarbetare.  

Vi brinner för att göra individer, grupper och organisationer hållbara och framgångsrika.    

Vi möjliggör förflyttning till önskat läge genom lärande, reflektion och tillämpning.  

Patrik Andersson

Seniorkonsult, Vd
Patrik@helhetskommunikation.se
Tel. 073-5054233

Greta Högberg

Seniorkonsult och coach Greta.hogberg@helhetskommunikation.se

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden är framgångsrika för dig?

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

KONTAKT

TJÄNSTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

MÄNNISKORNA

FÖRETAGET

Vi strävar efter att leva som vi lär med utgångspunkt i hållbarhet, lärande och värderingsgemenskap. Vi tillämpar Helhetskommunikation med budskap som återspeglas i våra beteenden. Vi arbetar med hjärta och hjärna och vår värdegrund som kompass och ledstjärna. Företaget är en återspegling av oss som arbetar här, men summan av oss och det vi skapar tillsammans är större än så.

VÅR KULTUR

Bland våra personliga värderingar finns engagemang, nyfikenhet, excellens, humor och glädje. Vi är goda lyssnare och bidrar med oss själva men har inte de ”rätta” svaren. Vi ställer frågor som möjliggör reflektion och nya lösningar. Vi skapar förutsättningar för allas delaktighet och engagemang. Vi har en stark tro på människan och fokus på resultat. Vårt arbetssätt bygger på (ömsesidig) tillit/förtroende mellan oss och dig som uppdragsgivare.  

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAKT

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33