VÄRDEGRUNDSSPELET

Värdegrundsspelet skapar ett neutralt möte för diskussion och samtal kring betydelsen av värdegrundens innebörd i komplexa situationer, problem och möjligheter. Värdegrundsspelet ger ett samtalsklimat där vi kan utforska olika perspektiv och få möjlighet att tänka igenom, samtala om och konkretisera framgångsfaktorer och nya lösningar med allas deltagande. Värdegrundsspelet anpassas för din verksamhet och gör det möjligt att lyfta tillbaka och tillämpa värdegrunden i önskade beteenden i er dagliga verksamhet.

Kontakta oss för att komma igång med ert värdegrundsspel och sällskapsspela er till en framgångsrik kultur.

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden är framgångsrika för dig?

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

KONTAKT

TJÄNSTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAKT

Utvecklas med #helhetskommunikation

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33