KULTURELL KOMPETENS - CQ

Kulturell kompetens - CQ - handlar om förmågan att utveckla, driva och leva er önskade kultur. Hur ser den kulturella kompetensen ut i er organisation? Vilka förmågor och färdigheter behöver era ledare och medarbetare utveckla för att höja sin kulturella kompetens och bli medskapare av en framgångsrik organisationskultur?

Kontakta oss för att utveckla er kulturella kompetens och uppnå er önskade kultur!

Helhetskommunikation integrerar budskap och beteende.

Vilka beteenden är framgångsrika för dig?

© 2018 Helhetskommunikation

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

KONTAKT

TJÄNSTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

HELHETSKOMMUNIKATION

OM OSS

TJÄNSTER

KONTAKT

Utvecklas med #helhetskommunikation

08 - 20 60 42
073 - 505 42 33